مقاله تمايز سلول هاي بنيادي مشتق از کوريون جفت انسان به سلول هاي استئوبلاست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: تمايز سلول هاي بنيادي مشتق از کوريون جفت انسان به سلول هاي استئوبلاست
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوبلاستوم
مقاله سلول هاي بنيادي مزانشيمال
مقاله کوريون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي آقايي شفيع آبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سيدجعفري سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سلول هاي بنيادي مزانشيمي(MSCs)  با منشا مختلف، در شرايط کشت هاي خاص توانايي تمايز به رده هاي متفاوت سلولي را دارند. اخيرا به نظر مي رسد جفت انسان منبع خوبي براي مطالعه در اين مورد باشد. سلول هاي بنيادي مشتق از پرزهاي کوريوني جفت انسان، سلول هايي با قدرت تکثير بالا و چندتواني هستند که قادرند به سلول هاي ديگر تمايز يابند.
هدف: تمايز سلول هاي بنيادي مشتق از کوريون جفت انسان به سلول هاي استئوبلاست.
مواد و روش ها: سلول هاي بنيادي از پرزهاي کوريوني جفت ترم انسان جدا، سپس با محلول کلاژناز تيپ ۱ هضم شدند. سلول ها را جمع آوري کرده، در محيط  DMEM/F12کشت داديم. تمايز استئوژني با کشت اين سلول ها در محيط حاوي DMEM/F12 با %۱۰ FBS  همراه با ۰٫۱ ميکرومولار دگزامتازون و ۵۰ ميکرومولار اسيد آسکوربيک ۳ فسفات القا شد. براي ارزيابي ماتريکس معدني شده رنگ آميزي von kossa بکار رفت.
نتايج: سلول هاي بنيادي مشتق از پرزهاي کوريوني جفت هنگام کشت جمعيتي از سلول هايي با مورفولوژي شبه فيبروبلاست بودند. اين سلول ها در محيط کشت استئوژني حاوي دگزامتازون و فسفات آسکوربات پس از ۷ روز تغيير مورفولوژي نشان دادند و بتدريج از حالت کشيده و فيبروبلاستي به گرد و مکعبي درآمدند. سلول هاي کشت داده شده در حضور عوامل استئوژن که با  von kossaرنگ آميزي شده بودند براي ساختارهاي ندولي معدني شده مثبت بودند. ترشح ماتريکس خارج سلولي کلسيفيه، به شکل ندول هاي تيره ديده مي شد ولي در گروه کنترل که حاوي سلول هاي بنيادي مشتق از کوريون در محيط کشت بدون عوامل استئوژن (دگزامتازون و آسکوربات فسفات) بود، ديده نمي شد.
نتيجه گيري: سلول هاي بنيادي مشتق از کوريون جفت مي توانند تمايز استوژني پيدا کنند. بنابراين نتايج اين مطالعه in vitro پيشنهاد مي کند که سلول هاي بنيادي مشتق از کوريون جفت مي توانند منابع آلوژني براي مهندسي بافت در بيماري هاي استخوان باشند.