سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید علیرضا ناجی – دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محبوبه ساریجلو – دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
حمیده طباطبایی – دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رخشنده ناطق – دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

در کشور ما فعالیت گسترده برای ریشه کنی فلج اطفال در حال انجام می باشد و منجر به حذف ویروسهای وحشی پولیو از موارد فلج شل حاد(AFP) در اغلب استانها از جمله استان تهران گشته است. با در نظر گرفتن این موضوع که حذف ویروسهای وحشی پولیو از موارد فلج شل حاد ممکن است همزمان با حذف آنها از محیط انجام نپذیرد در مراحل نزدیک به ریشه کنی برای اطمینان از حذف ویروس وحشی از محیط از روش های حساس از جمله جستجوی این نوع ویروس ها در فاضلاب ها و مدفوع کودکان سالم استفاده می گردد. در این بررسی جستجوی ویروسهای وحشی پولیو از فاضلاب های شهر تهران انجام گرفته است.بدین منظور در مدت ۱ سال ۷۴ نمونه از چهار مرکز تصفیه خانه فاضلاب واقع در شهر تهران گرفته شده و جداسازی آنترویروسها و همچنین تعیین سروتیپ آنها از طریق تزریق به دو نوع رده سلولی RDو Hep2 انجام گرفته است. قبل از تزریق تغلیظ با روش جداسازی دو مرحله یا آلبرتسون انجام شده است. ۲۱/۲ درصد از نمونه های فاضلاب از نظر آنتروویروس ها جواب مثبت داشته اند. پولیو ویروس ها به تعداد ۴(۱%) از کل ویروس ها را تشکیل داده است و بقیه مربوط به کوکساکی ها و یا کوویروسها بوده اند. سروتیپ پولیوویروس جدا شده مربوط به پولیو I بوده است. تمایز داخل تیپی بر روی تمام پولیو ویروسهای جدا شده از طریق روش الایزا و هیبریداسیون انجام گرفته و نتایج نشان داد که تمام پولیوویروسهای جدا شده مربوطبه سوش های واکسن (SL) می باشند.