سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر امامعلی پور – دکترای زمین شناسی اقتصادی هضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارو
میرصالح میرمحمدی – دکتری پترولوژی عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
شهره حسن پور – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس ارشد شر

چکیده:

دگرسانی آرژیلیک پیشرفته (AVA) در سیستم های طلای اپی ترمالی نوع سولفیداسیون بالا در نتیجه واکنش محلول های داغ اسیدی با سنگ های میزبان روی می دهد. فزون بر آن، دگرسانی AVA می تواند با انواع سیستم های عقیم و غیراقتصادی همراه باشد. دگرسانی های AVA عقیم شامل انواع هیپوژن(لیتوکپ ها) ، دگرسانی ناشی از آبهای گرم شده توسط بخارات گوگردی ماگمایی و دگرسانی های اسید- سولفات سوپرژن هستند. شرایط تشکیل و ترکیب کانی شناسی هر کدام از این دگرسانی ها با دیگری متفاوت است و به این ترتیب می توان انواع مختلف آن را شناسایی نمود. تمایز بین انواع این دگرسانی ها روش سودمندی در ارزیابی مناطق کانه دار و کاهش ریسک اکتشافی به شمار می رود. در این پژوهش دگرسانی AVA در ناحیه زگلیک(خاور شهر اهر) به عنوان مثال موردی بررسی شده است. بررسی ها گویای آن است که دگرسانی غالب در منطقه آرژیلیک است که از هر دو نوع پیشرفته و حد واسط می باشد. دگرسانی ARG از نوع دورن زاد بوده وتمام انواع واحدهای سنگی را کمو بیش تحت تاثیر قرار داده است. بر خلاف آن، دگرسانی AVA از نوع برون زاد است و بر روی دگرسانی ARG هم پوشانی کرده است. دگرسانی AVA این ناحیه در نتیجه واکنش آبهای اسیدی فرو رو با سنگ های ولکانیکی و ولکانوکلاستیکی روی داده است و از این رو منشا سوپرژن داشته و از نظر ژئوشیمیایی و کانی سازی عقیم می باشد.