سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده خدابخش – استادیار دانشگاه بوعلی سینا،
یگانه مقدم – دانش آموخته کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه بوعلی س
عاطفه نجفلو – دانش آموخته کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه بوعلی س

چکیده:

سنگ های هم ارز سازند شمشک گسترش وسعیی در زون های سنندج-سیرجان و ایران مرکزی دارند که بیشترین ضخامتآن ها را طبقات ماسه سنگی تشکیل می دهند. این ماسه سنگ ها در غرب زون ایران مرکزی عمدتا ازنوع لیتارنایت(ولکانک آرنایت) و ساب آرکوز بوده و غنی از کوارتز تک بلور با خاموشی مستقم، ارتوز ، پلاژیوکلاز و خرده های شیلی و ولکانیکی هستند. ماسه سنگ های زون سنندج-سیرجان اغلب ازنوع ساب آرکوز و وکی فلدسپاتی می باشند. این سنگ ها غنی از کوارتز تک بلور با خاموشی موجی، کوارتز چند بلوری، ارتوز ، و خرده های شیلی و چرت هستند. تغییر قابل ملاحظه ای در نسبت اجزای تشکل دهنده این ماسه سنگ ها از زون ایران مرکزی به سوی جنوب( زون سنندج-سیرجان) مشاهده می گردد.