سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا دولت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت
جواد ساده – استادیار گروه برق، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بروز نوسان توان در اثر تغییرات شدید توان عبوری از خطوط، باعث نوسان ولتاژ و جریان در شبکه می‌شود. ورود امپدانس اندازه‌گیری شده توسط رله دیستانس در اثر این نوسانات به محدوده‌های حفاظتی این رله و به دنبال آن عملکرد نادرست رله در چنین شرایطی دور از انتظار نمی‌باشد. روشهای متعددی برای تشخیص نوسان توان و سد کردن عملکرد رله دیستانس در چنین شرایطی پیشنهاد شده است. روش متداول تشخیص نوسان توان، مقایسه زمان عبور امپدانس از ناحیه مشخص در صفحه R-X در اثر نوسان توان و خطا می‌باشد. در این مقاله روش جدیدی برای تشخیص نوسان توان از خطا ارائه شده است. معیار تشخیص در این روش، وجود مؤلفه dc میراشونده در جریان خطا می‌باشد. شبیه‌سازی‌های ارائه شده در این مقاله که به کمک نرم‌افزار MATLAB انجام شده، نشاندهنده عملکرد صحیح روش پیشنهادی در شرایط مختلف است.