سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی میرزاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تبریز

چکیده:

با تحولات سریع و شتابان محیط بین المللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و مواجه اقتصادهای ملی و با اقتصاد جهانی و مطرح شدن پدیده هایی همانند "جهانی سازی" و "فن آوری اطلاعات"، مباحث جدیدی در خصوص راهکارهای مختلف برای تسریع فرایند رشد و توسعه پایدار و رفاه اقتصادی مطرح می گردد. یکی از این مباحث جدید، نقش کارآفرینان در این فرآیند است.
محققان کارآفرینی را موتور توسعه معرفی می کنند و هر یک ویژگیها و قابلیت های متععدی را برای اینکه یک فرد، کارآفرین نامیده شود ذکر می نمایند. با بررسی ادبیات تحقیق، متوجه اهمیت خاص ویژگی "تمایل به یادگیری" در کارآفرینان خواهید شد. به طوریکه در چند تحقیق که اخیرا" صورت پذیرفته، تمایل به یادگیری مهمترین ویژگی افراد کارآفرین شناخته شده است. با مد نظر قرار دادن این موضوع، مشخص گردید که از میان فعالیت های مربوط به یادگیری در کارآفرینان، سه فعالیت "بازخورد"، "مشاهده" و "آزمایش" به ترتیب در بین فعالیت های یادگیری کشف شده، بیشترین کاربرد را در بین کارآفرینان برتر داشته اند.
هدف اصلی از ارائه این مقاله، آشنایی کارآفرینان تازه کار و افراد علاقه مند، با اهمیت یادگیری توانایی ها و قابلیت های توسعه کارآفرینی می باشد، تا آنها با گسترش و تقویت این قابلیتها در خود، در جهت یادگیری بیشتر کارآفرینی قدم بردارند و به موفقیت های بیشتری در آینده دست یابند.