مقاله تمثيل در امثال فارسي و عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: تمثيل در امثال فارسي و عربي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمثيل
مقاله امثال فارسي
مقاله امثال عربي
مقاله تصوير
مقاله معادل يابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زركوب منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمثيل بيان غيرمستقيمي است که اساس آن بر تشبيه بنا مي شود؛ بدين ترتيب که فرد براي بيان ذهنيت خويش که معمولا مفهومي عقلي و نامحسوس است، عينيتي محسوس را برمي گزيند تا ذهنيت خود را به وسيله آن القا کند. در بلاغت قديم و جديد به تمثيل توجه شده، آن را وسيله اي براي تصويرگري مي دانند. از اين رو و به استناد کتاب هاي نقدي و بلاغي جديد و قديم و با نگاهي به امثال که در اکثر آنها براي نزديک کردن معنا به ذهن و تاثير بيشتر در مخاطب از تخيل و تصويرگري و تمثيل استفاده شده است؛ مي توان گفت نه تنها در امثالي که رويکرد تشبيهي دارند؛ بلکه در ساير مثل ها نيز نوعي تمثيـل و تصويرگري وجود دارد. به عبارت ديـگر مي توان مدعي شد که تمثيل فقط آن معناي تشبيه يا استعاره تمثيليه نيست؛ بلکه حتي در امثال کنايي هم مي توان تمثيل يافت. با نگاهي به کتابهاي امثال درمي يابيم که مثل گاه رويکرد تشبيهي، گاه استعاري و گاه کنايي دارد و حتي گاه حکمتي است، پندآميز که شيوع در بين مردم باعث شده، آن را در زمره امثال بياورند.
اين مقاله حاصل پژوهشي عمده در جهت معادل يابي امثال فارسي و عربي است. از  جمله دستاوردهاي اين مقاله تحقيقي اين است که مبالغه در تمثيل عربي درمقايسه با فارسي بسيار زياد است و نيز امثال بسياري در دو زبان کاربرد مشترک دارند؛ اما در قالبهاي متفاوتي؛ از جمله مثل، مثالک (اگزمپلوم) (Exemplum)، حکايت انساني و حکايت حيواني (فابل) (Fable) و اسلوب معادله بيان شده است. به عبارت ديگر اگر مثلي در فارسي با مثل ديگري در عربي معادل شد، لزوما نبايستي از يک نوع باشد.
همچنين علاوه بر انواع محتواي امثال که در کتابها به آن اشاره شده، مي توان دو مورد «به تصوير کشيدن صفت» و« مبالغه در يک صفت» را هم به محتواي تمثيل ها افزود.