مقاله تمثيل و تصويري نو از كاركردها و انواع آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۳۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تمثيل و تصويري نو از كاركردها و انواع آن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمثيل
مقاله مثل
مقاله فابل
مقاله انواع تمثيل
مقاله كاركرد تمثيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيري قهرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصوير از نظر تكوين تاريخي، بر تصور و تكلم حق تقدم دارد. زيرا انسان پيش از آن كه به سخن گفتن آغاز كند چشمش به صورت عيني واقعيت ها باز شده است و پس از گذر از تجربه ديدن، تمرين تجسم بخشيدن و انديشيدن وجود او را فرا گرفته است و آنگاه كشف زبان به واقعيت پيوسته است تا هم وسيله اي براي بازگويي اين انديشه ها باشد و هم ابزاري براي ايجاد ارتباط. از نظر سلسله مراتب تصويري و جايگزين كردن يك حقيقت و واقعيت به جاي حقيقت و واقعيت ديگر، ابتدا تمثيل قرار گرفته است كه در آن كليت تصويري يك متن، واقعيتي مجازي است كه جايگزين يك تصوير كلي از يك واقعيت عيني مي شود. در مرتبه دوم و پايين تر، تصويرهاي سمبوليستي قرار گرفته اند، و در مرتبه سوم، تصويرهاي استعاري؛ البته از نوع شعري آن و نه استعاره در معناي كلي خود كه شامل سمبول و مجاز هم مي شود. در اين مقاله از انواع تمثيل يك تقسيم بندي متفاوت تر عرضه شده است كه عبارت است از: تمثيل هاي انديشه اي، آموزشي، تمثيل هاي حيوانات، تمثيل هاي اسطوره اي، تمثيل هاي فانتزي، تخيلي، تمثيل هاي افسانه اي، تمثيل هاي رمزي، تمثيل هاي واقع نما، تمثيل هاي قصه وار، تمثيل هاي تصويري، و مثال آوري.