مقاله تمركز زدايي و شكست در تدارك كالاهاي عمومي ملي توسط دولت هاي محلي: با استفاده از رهيافت تئوري بازي ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۲۰۱ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: تمركز زدايي و شكست در تدارك كالاهاي عمومي ملي توسط دولت هاي محلي: با استفاده از رهيافت تئوري بازي ها
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرکززدايي
مقاله دولت هاي محلي
مقاله کالاهاي عمومي ملي
مقاله کارايي پرتو
مقاله تئوري بازي ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معلمي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي دو دهه اخير در جوامع مختلف، تمركززدايي، به عنوان ابزاري براي كارآمدتر كردن سياست هاي بخش عمومي قلمداد شده است. اگرچه در كنار منافع مطرح شده، اين مقوله داراي هزينه هايي نيز مي باشد؛ برخي از نظريه پردازان موضوع تمركززدايي بر اين باورند كه واگذاري اختيار تدارك كالاي عمومي ملي به دولت هاي محلي منجر به شكست سياست هاي تمركززدايي مي شود. در اين مقاله با به كارگيري رهيافت تئوري بازي ها، پيامد اجراي سياست تمركززدايي در مورد كالاهاي عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج مطالعه با استفاده از تئوري بازي ها نشان مي دهد كه واگذاري اختيار تدارك كالاي عمومي ملي به دولت هاي محلي، شرط دست يابي به كارايي پرتو را نقض مي كند.