سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسن جوانشیر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، دانشکده فنی و مهندسی
مهدی شادالویی – دانشجوی کارشناسی ارشد واحد تهران جنوب

چکیده:

مسئله ضایعات برش تک بعدی در بسیاری از فرایندهای صنعتی کاربرد دارد و در چند سال اخیر نظر بسیاری از محققان را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. در این مقاله ، یک روش فراابتکاری بر اساس الگوریتم شبیه سازی تبریدSA برای حلاین مسئله؛ با هدف حداقل کردن ضایعات برش و نیز تمرکز بیشتر ضایعات برش بر روی حداقل قطعات مصرفی ، ارائه می شود. در روش حل ارائه شده در این مقاله ، مساله برش به صورتمبتنی بر اقلام در نظر گرفته شده و با به کارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید ، و همچنین تعریف پارامتر هزینه افزایشی برایضایعات باقی مانده از قطعات مصرفی بزرگ ، با هدف حداقل کردنضایعات برش و نیز تمرکز ضایعات روی حداقل شاخه های مصرفی ، سعی در پیدا کردن بهترین جواب برای مسئله می شود که نتایج محاسباتی حاصل از آن بر روی مسائل نمونه ، کارایی بالای الگوریتمرا در رده های مختلف مسائل نشان می دهد