مقاله تمرکز مالکيت و کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تمرکز مالکيت و کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمركز مالكيت
مقاله كيفيت سود
مقاله بلوك داران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي كردلر علي
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، رابطه بين تمركز مالكيت و كيفيت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد ۱۴۸ شركت نمونه در دوره زماني ۱۳۸۵-۱۳۸۱ بررسي شده است. نويسندگان مختلف در تحقيقات خود در اين زمينه تاكنون به نتايج متناقضي مبني بر رابطه اين دو متغير دست يافته اند. شايد يكي از اصلي ترين دلايل دستيابي به اين نتايج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بين بلوك داران و در نتيجه به کارگيري معيارهاي نامناسب تمركز مالكيت باشد. در اين تحقيق، ابتدا با به کارگيري روشي جديد به بررسي تناسب به کارگيري معيارهاي مختلف تمركز مالكيت پرداخته شد و نتايج حاصل مبين آن است که استفاده از معيار گروهي تمركز مالكيت برون سازماني در بررسي تاثير آن بر كيفيت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسي تاثير تمركز مالكيت بر كيفيت سود از معيارهاي كيفي اطلاعات مالي مندرج در چهارچوب نظري استانداردهاي حسابداري (مربوط بودن و قابل اتكا بودن) بهره گرفتيم. نتايج تحقيق نشان داد كه تمركز مالكيت برون سازماني به بهبود كيفيت سود منجر مي شود (تاييد فرضيه نظارت فعال)، در حالي كه به شواهد قانع كننده اي در ارتباط با تاثيرگذاري بلوك داران درون سازماني بر كيفيت سود دست نيافتيم.