سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اسماعیل شیعه – عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو همکار مرکز م

چکیده:

این مقاله با استناد به مبانی نظری شهرسای و شرایط ایران به نسبت سوانح طبیعی به بحث پرداخته و لزوم به کارگیری مقررات ویژه شهرسازی را در مکان یابی و استقرار جمعیت مراکز زیستی درسطح منطقه ای مورد توجه قرار داده و تمهیدات مناسب شهرسازی، اعتقاد به تدوین برنامه های قابل انعطاف کاربری زمین در زیستگاه های شهری را یادآور می شود.
در ادامه بحث و در چهارچوب مقررات و برنامه های شهرسازی به لزوم تهیه آئین نامه های احداث و ساختمانها و گسترش بافتهای شهری به منظور کاهش آثار ناشی از اتفاقات طبیعی و لزوم تهیه آئین نامه های پیشگیری در برابر این حوادث اشاره می شود این مقاله بر این باور است که عامل مخرب در آسیب به ساختمان ها و بافتهای شهری به نحوه ایجاد ساختمانها و بافتهای نامناسب باز می گردد. با شهرسازی مناسب می توان آثار ناشی از این اتفاقات را به حداقل رسانید.