سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مهرآیین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
محمدرضا فیضی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
ابوالفضل جلیلوند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، دانشکده مهندسی – گروه مهندسی برق دان

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی در حفاظت ترانسفورماتور های قدرتوجود مسئله جریان هجومی است، که کار حفاظت از این عناصر سیستم قدرت را دشوار می سازد . در این مقاله الگوریتم حفاظتی
مبتنی بر تبدیل موجک گسسته بر جریان های دیفرانسیل ترانسفورماتور موجود در یک سیستم قدرت که با استفاده از نرم افزار ATP/EMTP شبیه سازی شده، اعمال گردیده است . در این تحقیق سیگنال های جریان در موارد کلیدزنی ترانسفورماتور در حالت بی باری و بارداری، خطاهای خارجی و خطاهای داخلی جمع آوری شده و الگوریتم معرفی شده با استفاده از موجک های مادر مختلف، سطوح تجزیه متفاوت و مقادیر مختلف جابجایی پنجره اطلاعاتی بر این جریان ها اعمال شده است . الگوریتم معرفی شده خطاهای داخلی و جریان های هجومی ترانسفورماتور قدرت را در زمان مناسب ی که کمتر از یک سیکل در فرکانس اصلی ۵۰ Hz است، با دقت کافی تشخیص می دهد . برای تصمیم گیری و تعیین خطا در الگوریتم پیشنهادی از منطق فازی استفاده شده است