مقاله تناسب سبک ادبي «مديتيشن» با روش تحليلي دکارتي در تاملات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۳۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تناسب سبک ادبي «مديتيشن» با روش تحليلي دکارتي در تاملات
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک نگارش
مقاله گونه ادبي
مقاله روش
مقاله تحليل
مقاله ترکيب
مقاله «مديتيشن»
مقاله پيش پنداشته ها
مقاله نظام ارسطويي ــ مدرسي
مقاله کشف
مقاله اعتراضات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرآييني سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتاب تاملات متداول ترين و پرخواننده ترين متن فلسفي در دوران جديد بوده و فيلسوفان با هر مشرب فلسفي آن را در مد نظر قرار داده اند و هسته اصلي برنامه هاي درسي فلسفه را تشکيل داده است، تا جايي که نه تنها اهل فلسفه بلکه بيشتر فرهيختگان با اين اثر کمابيش آشنايي دارند. هيچ کتابي در تاريخ فلسفه به اندازه اين کتاب کوچک به نسبت حجمي که دارد، مهم و موثر نبوده است. بي گمان يکي از علل اصلي موفقيت اين اثر افزون بر غناي فلسفي و عظمت مابعدالطبيعه دکارت، سبک نگارش بديع و روش برهان پردازي منحصربه فردي است که دکارت آگاهانه و هنرمندانه آن را به کار مي گيرد. نويسنده در مقاله پيش رو مي کوشد تا از اين منظر به تاملات بنگرد و ساختار، سبک و گونه ادبي آن را به اختصار بازنمايد.