سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعماد رضایی توچاهی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز
سیدناصر حسینی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز
علی سلطانی والا – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دا
منوچهر کلافی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دا

چکیده:

در این مقاله تنظیم پذیری الکتریکی حالتهای سطحی در یک بلور فوتونی دو بعدی که در آن حفره های هوا در زمینه آلومینا قرار دارند و بیرونی ترین ردیف از حفره ها با کریستال مایع نماتیک پر شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل نقش تعیین کننده توزیع سمت گیری دایرکتورهای بلورمایع در تعیین موقعیت حالتهای سطحی در داخل نوار ممنوعه فرکانسی، این توزیع با کمینه کردن آزاد گیبس بدست آمده است. با بدست آوردن توزیع سمت گیری دایرکتورهای بلور مایع، وابستگی موقعیت حالتهای سطحی به ازای اعمال میدانهای خارجی، با استفاده از روش ابرسلول برپایه روش بسط موج تخت مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج عددی نشان میدهد که موقعیت حالتهای سطحی در داخل نوار ممنوعه فرکانسی، از طریق اعمال میدان خارجی براستوانه های حاوی بلور مایع بطور قابل ملاحظه ای قابل کنترل است.