سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد شالباف – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد توحید خواه –
محمد محسن مرادی –

چکیده:

اندازه گیری سرعت خون به روش لیزر داپلر روشی غیر تهاجمی برای نمایش سرعت خون در عروق زیر پوست می باشد. مطالعات جدید نشان می دهد که تنظیم مناسب پهنای باند پردازش به طور قابل توجهی در صحت اندازه گیری سرعت خون به روش لیزر داپلر تاثیر گذار می باشد. در این مقاله برای تنظیم بهینه پهنای باند پردازش ابتدا طیف توان سیگنال لیزر را با تابع Lorentzian مورد تطبیق قرار داده و سپس از پهنای باند در نیمه ماکزیمم این تابع به عنوان نشانه ای از محدوده فرکانسی اصلی سیگنال لیزر داپلر استفاده کرده و با توجه به آن پهنای باند پردازش زا تنظیم می کنیم. سپس از دو روش برای حذف اثر صفر بیولوژیکی و بدست آوردن سرعت جریان واقعی از سرعت جریان اندازه گیری شده در حالت نرمال استفاده کرده و سپس نتایج آنها را در پهنای باندهای مختلف مقایسه کرده ایم. به منظور ارزیابی و مقایسه نتایج، از آزمایشات In Vitro بر روی یک فانتوم که از لحاظ اپتیکی مشابه ساختار پیچیده عروق، پوست و بافت بدن انسان است، استفاده شده است. نتایج این آزمایشات نشان داد که تنظیم پهنای باند پردازش به روش ازائه شده، نه تنها مقدار صفر بیولوژیکی را کاهش داده بلکه همچنین حساسیت و محدوده و میزان خطی بودن (۰،۹۹۵۴ برای محدوده سرعت ۰ تا ۱۰mm/s) دستگاه اندازه گیری سرعت خون به روش لیزر داپلر را نیز افزایش می دهد.