سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
غلامرضا منیبی – مرکز تحقیقات نیرو تهران – ایران

چکیده:

در حفاظت شبکه های انتقال و فوق توزیع، حفاظت دیستانس معمولاً به عنوان حفاظت اصلی شبکه بکار برده می شود . عملکرد صحیح رله های دیستانس مشروط به درست تنظیم کردن و نتیجتاً عمل نمودن صحیح راه اندازه های آنها می باشد که می توان جلوگیری از عملکرد ناخواسته رله در حالت پرباری و عملکرد درست رله های دیستانس در زمان وقوع نوسان توان را از نتایج آن نام برد . در یک شبکه قدرت رله های دیستانس متفاوتی بکار برده می شوند که هر یک از آنها جهت راه اندازهای آن از فرمولهای محاسباتی متفاوتی استفاده می نمایند اگر چه نتیجه ارائه شده توسط فرمولهای محاسباتی درست می باشد ولی به لحاظ شرایط بهره برداری و ساختار شبکه ممکن است مشخصه بهینه ای نباشد . در این مقاله به معرفی یک برنامه کامپیوتری جهت تنظیم استارترهای یک شبکه ۱۳۲ KV با استفاده از سیستم خبره جهت بدست آوردن مشخصه بهینه برای راه انداز پرداخته شده است . در پایان به منظور تست برنامه چندین نمونه از کاربرد این سیستم با هدف مقایسه آن با روش معمولی و ارائه مزایای آن نسبت به روش معمولی آورده شده است و مقایسه نشانگر موفقیت روش یاد شده در مقاله است .