سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن منصف – دانشکده فنی دانشگاه تهران، مرکز تکنولوژی نیرو
بهزاد مشیری – دانشکده فنی دانشگاه تهران،
داود رضایی – دانشکده فنی دانشگاه تهران، مرکز تکنولوژی نیرو

چکیده:

مهمترین مرحله تولید نیرو در نیروگاه ،مرحله ای است که در آن انرژی حرارتی بخار به کار مکانیکی تبدیل می شود . این امر توسط توربین در فرایند تولید صورت می گیرد . با انبساط بخار در داخل توربین حرارت آن کم شده و اگر بخار به اندازه کافی گرم نشده باشد، موجب میعان آن می گردد که برای توربین بسیار خطرناک است . به این ترتیب وجود عنصری نظیر سوپرهیتر که افزایش درجة حرارت بخار ورودی به توربین را موجب می شود اهمیت می یابد . در نیروگاه بعثت که برای بررسی این موضوع انتخاب شده است، سوپرهیتر شامل دو مرحله اولیه و ثانویه است .
سوپرهیتر یکی از تجهیزات مهم بویلر است و به عنوان آخرین جزء تولید بخار در بویلر محسوب می شود . بخار آب پس از عبور از سوپرهیتر،وارد توربین می گردد . مهمترین مساله ای که در این قسمت وجود دارد، تنظیم درجة حرارت بخار خروجی از سوپرهیتر می باشد، زیرا که پره های توربین برای درجة حرارت خاصی طراحی شده اند و افزایش دما باعث بروز تنش های حرارتی وایراد آسیب به آنها می شود . از طرف دیگرکاهش بیش از حد دمای بخار، باعث میعان آن در داخل توربین شده و خوردگی و فرسایش پره های توربین را به دنبال دارد . لذا وجود یک سیستم کنترل مناسب و مطمئن در این قسمت اهمیت پیدا می کند . روش هایی که در حال حاضر در نیروگاههای بخاری مورد استفاده قرار می گیرند غالباً مبتنی بر روش کنترل سری ۱ هستند و از آنجا که تابع
تبدیل و میزان تاخیر در عملکرد سوپرهیتر، با توجه به میزان بار متغیر است، این روش دارای نقاط ضعفی است که به آنها اشاره خواهد شد . در این مقاله یک روش فازی جهت تنظیم کنترل کننده سری ارائه می شود . از ویژگی های این روش آنست که بـا تـوجه بـه تغییرات بار، پارامـتـرهـای کنترل کننده به صورت مناسبی تنظیم شده و عملکرد سیستم در حد مطلوب باقی می ماند . در انتهای مقاله کارآیی این روش با توجه به مدلی که برای سوپرهیتر نیروگاه بعثت بدست آمده، شبیه سازی شده ومورد ارزیابی قرار گرفته است .