سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

جمشید سالار – دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق، ایجاد مدلی مناسب برای ارتباط بین بازاریابی ارتباطی(RM)، مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM)، وفاداری و ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت های فعال در بازارهای صنعتی است. در این تحقیق برای شناسایی ارتباط بین بازاریابی ارتباطی، مدیریت ارتباط با مشتریان، وفاداری مشتریان و مزیت رقابتی، ادبیات بازاریابی مرتبط با این موضوعات به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل های مربوطه، شناسایی و در تنظیم مدل نهایی از آنها استفاده شده است. عناصر آمیخته بازاریابی، ابزار استراتژی تهاجمی هستند و حال آنکه، RMو CRM ، ابزار استراتژی دفاعی.در واقع این تحقیق از نوع تحقیق مفهومی (بنیادی) است که قصد دارد دانش موجود در موضوع مورد بحث را گسترش دهد و تحقیقات قبلی انجام شده را در قالب یک مدل، یکپارچه سازد. در نهایت مشخص شد، شرکت ها باید بتوانند بین بازاریابی ارتباطی و مدیریت ارتباط با مشتریان تمایز و تشخیص قائل شوند. در هر صورت، نتیجه این دو استراتژی باید منجر به ایجاد وفاداری، رضایت، مزیت رقابتی و در نهایت ایجاد سودآوری و ارزش برای شرکت گردد.