سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید لسانی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
خدایار جوانی – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله مدل هفرن فیلیپس سیستم قدرت تک ماشینه و n ماشینه با حضور STATic synchronous COMpensator) STATCOM را با در نظر گرفتن ولتاژDC خازن به عنوان یکی از متغیرهای حالت بدست می آورد . نتایج حاصل از تحلیل سیستم نشان می دهد که تنظیم کننده ولتاژ DC باعث تضعیف میرائی نوسانهای سیستم قدرت می شود، حتی در بعضی مواقع باعث ناپایداری دینامیکی سیستیم قدرت می گردد . جهت حذف این تضعیف و تقویت میرائی پایدازساز مبتنی بر STATCOM به سیستم اعمال و پارامترهای آن با استفاده از روش تخصیص مقادیر ویژه تنظیم می گردد. در ادامه تاثیر نصب STATCOM در یک سیستم سه ماشینه با استفاده از روش تحلیل مقادیر ویژه و شبیه سازی زمانی نشان شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که میرائی سیستم با اعمال پایدارساز افزایش می یابد