سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریدون شمس – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
سیدمهدی زرگرنتاج – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در قلب معماری سازمان استفاده و تنظیم چارچوب معماری سازمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این ضرورت از انجا ناشی می شود که چارچو.ب معماری امکان تفکر سازماندهی شده در مورد سازمان را از دیدگاه های مختلف به سهامداران سازمان می دهد و ارتباطی منطقی بین خروجیهای معماری برقرار می نماید. تنظیم چارچوب برای سازمان علاوه بر اینکه به زمان و تحقیق در مودر خصوصیات سازمان نیاز دارد، با مهارت و تجربه معمار سازمان نیز مرتبط است . در تنظیم معماری سازمان عوامل بسیاری از جمله ماهیت سازمان، سیاستهای سازمان، پیشرانهای معماری و برخی عوامل دیگر در نظر گرفته می شوند. در این مقاله ارتباط برخی از ابعاد سازمانی که از ماهیت سازمان ناشی می شوند با تنظیم چارچوب معماری سازمانی مورد بررسیی قرار گرفته است. با توجه به این ارتباط، استفاده از ابعاد سازمانی برای تنظیم بهتر چارچوب و سبک معماری سازمانی که منتقل کننده تجربیات معماری هستند برای تنظیم سریعتر چارچوب پیشنهاد شده است.