سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن عسگریان ابیانه – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مرکز تحقیقات نیرو
علیمحمد رنجبر – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مرکز تحقیقات نیرو
محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

بمنظور عملکرد صحیح رله های شبکه قدرت در حفاظت اصلی یا پشتیبان، ایجاد هماهنگی بین آنها ضروری است . این هماهنگی باید بین رله های اصلی و پشتیبان از نوع جریان زیاد یا دیستانس و یا ترکیبی از آنها برقرار باشد . روشها و الگوریتم بررسی هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد و دیستانس کاملاً با طریقه هماهنگی بین رله های هم نوع متفاوت می باشد . برای اولین بار با استفاده از تئوریهای اساسی ه ماهنگی، تجزیه و تحل یل روشهای مختلف تنظیم صورت پذیرفته و با تعیین بهینه ترین روش برای هرحالت برنامه کامپیوتری مناسب نوشته شده است که تنظیم رله ها را با در نظر گرفتن عمل متقابل بین دو نوع رله متفاوت جریان زیاد و دیستانس تعیین می نماید . به عبارت دیگر در این مقاله الگوریتم های بهینه جهت ایجاد هماهنگی در ترکیب رله های جریان زیاد و دیستانس که موضوع جدیدی است بدست آمده و سپس برنامه مذکور برروی شبکه های مختلف شبکه سراسری ایران آزمایش شده است . در پایان نتایج اجرای برنامه روی یک شبکه نمونه واقعی در این مقاله آورده شده است .