سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فواد فاتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
محمود ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
افشین صلواتی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمدرضا قنادها – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

ترکیب های زیرواحدی گلوتنین با وزن مولکولی بالای پروتئین ذخیره ای بذر ۴۰ گندم هگزاپلوئید ساختگی و ۴۰ رقم گندم ایرانی (Triticum aestivum L) بوسیله الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید سدیم دودسیل سولفات ۱۰ % آنالیز شدند . ۱۵ آلل مختلف در بین این ژنوتیپ ها شناسایی شدند، که بیشترین فراوانی در مکان Glu-A1 مربوط به زیر واحد *۲ و در مکان Glu-B1 مربوط به زیر واحد ۸+۷ و در مکان Glu-D1 مربوط به زیر واحد ۱۰+۵ بود، همچنین زیر واحد ۱۲+***۲ که برای اولین بار از پاکستان گزارش شد، در ۷ گندم ساختگی مشاهده شد . ۲۶ ترکیب مختلف از زیر واحد های گلوتنین با وزن مولکولی بالا برای ۱۵ آلل مشاهده شده، شناسایی گردید . تنوع بالایمشاهده شده در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه می تواند برای شناسایی واریته ها مفید باشد.