مقاله تنوع در طرح معماري باغ هاي تاريخي شيراز باغ ارم و باغ تخت و باغ جهان نما و باغ دلگشا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در صفه از صفحه ۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تنوع در طرح معماري باغ هاي تاريخي شيراز باغ ارم و باغ تخت و باغ جهان نما و باغ دلگشا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باغ ايراني
مقاله باغ هاي شيراز
مقاله باغ ارم
مقاله باغ جهان نما
مقاله باغ دلگشا
مقاله باغ تخت
مقاله طرح معماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علايي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به گفته محققان، باغ ارم و تخت و جهان نما و دلگشاي شيراز از باغ هاي قديمي ايران اند، با سابقه اي دست کم تا پيش از قرن هشتم. اين ادعا نشانه اصالت اين باغ ها است. اطلاعات و اخبار موجود از وضعيت و ترکيب اين باغ ها تاملي موشکافانه تر در طرح آنها را ممکن کرده است. درک معماري اين باغ ها، که از قديمي ترين نمونه هاي پابرجا در ايران اند، هم در شناخت باغ ايراني به طور خاص و هم در شناخت معماري اين سرزمين، در دوره مهم پيش از قرن هشتم، موثر و مفيد است. اين مقاله با تکيه بر اطلاعات موجود (متون و نقشه ها)، درباره چگونگي استقرار و طرح معماري و منظره اين باغ ها گفتگو و بدين ترتيب برخي وجوه اشتراک و افتراق آنها را بازگو مي کند. هدف اصلي نگارنده از عرضه اين مقاله نمايش اهميت دقت و موشکافي در شواهد موجود تاريخي براي دستيابي به درس هاي ارزنده طراحي معماري است.
در اين مقاله ضمن معرفي و شناخت چند باغ قديمي شهر شيراز، تنوع طرح معماري آنها را بررسي مي کنيم. انتخاب اين باغ ها بر دو اصل عمده استوار بوده است: اولا از کهن ترين باغ ها باشند و ثانيا اطلاعات لازم براي بحث و گفتگو درباره طرح معماري آنها در دسترس باشد. با به اين دو شرط، چهار باغ از باغ هاي قديمي شيراز را، که اطلاعات کافي براي گفتگو درباره طرح معماري آنها در اختيار بود، برگزيديم: باغ ارم و باغ تخت و باغ جهان نما و باغ دلگشا. انتخاب اين باغ ها با پذيرش اين دو فرض است: ۱) پذيرش ادعاي متون بر اين که باغ هاي ارم و تخت و جهان نما و دلگشا از پيش از قرن هشتم بر جا مانده اند؛ ۲) پذيرش اطلاعات موجود و در دسترس شامل اوضاع فعلي باغ ها و عکس ها و نقشه هاي بر جاي مانده و متون توصيفي و آنچه اين منابع ترکيب نهايي باغ هاي معرفي مي کنند.