مقاله تنوع ريختي ميان جمعيت ماهي سياه كولي (Vimba vimba persa) در حوزه جنوبي درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۴۰ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تنوع ريختي ميان جمعيت ماهي سياه كولي (Vimba vimba persa) در حوزه جنوبي درياي خزر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ريختي
مقاله سياه كولي (Vimba vimba persa)
مقاله حوره جنوبي درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي جوارمي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وطن دوست صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پاييز سال ۱۳۸۶، ۱۷۰ نمونه ماهي سياه كولي (Vimba vimba persa) از سواحل تنكابن (۷۶ نمونه)، آستارا (۳۹ نمونه) و بندر تركمن (۵۵ نمونه) صيد شد. در اين مطالعه، ۲۲ صفت ريخت سنجي و ۶ صفت شمارشي مورد بررسي قرار گرفت. صفات ريخت سنجي قبل از تجزيه و تحليل به جهت كاهش خطاي حاصل از رشد آلومتريك، استاندارد شدند. در مورد صفات ريخت سنجي ۴ فاكتور كه نشاندهنده ۷۴ درصد تنوع صفات و در مورد صفات شمارشي ۳ فاكتور كه نشاندهنده ۶۵ درصد تنوع صفات بين افراد سه جمعيت بود جدا گرديد. روش تجزيه به مولفه هاي اصلي(PCA)  نشان داد كه جمعيت هاي سياه كولي مهاجر به ۳ اكوسيستم فوق به طور كامل قابل تفكيك نبوده ولي احتمالا از جمعيت هاي متفاوتي هستند كه هر ساله با توجه به شرايط متفاوت اكولوژيكي به اين مناطق مهاجرت مي كنند. در اين مطالعه با توجه به اختلاف اندازه نمونه ها در مناطق مختلف، صفات ريخت سنجي تا حدودي به عنوان بهترين صفات در جداسازي ۳ جمعيت بوده است .