مقاله تنوع زيستي ماهيان رودخانه هراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تنوع زيستي ماهيان رودخانه هراز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع زيستي ماهي
مقاله رودخانه هراز
مقاله استان مازندران
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بناگر غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده كيابي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پوري سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنوع زيستي ماهيان رودخانه هراز (يکي از زيرحوضه هاي مهم حوزه جنوبي درياي خزر) از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹ در ۵ ايستگاه بررسي شد. از مجموع ۵۲۲ نمونه ماهي صيد شده، ۲۰ گونه در ۹ خانواده شناسايي شد که بيشترين تنوع گونه اي به خانواده کپورماهيان اختصاص داشت. انواع گونه هاي ساکن از گونه هاي مهاجر بيشتر بوده و شاخصهاي تنوع گونه اي (۷۶/۱) و غناي گونه اي (۹۳/۱) در ايستگاه پنجم از قسمت بالادست رودخانه به سمت پايين دست رودخانه افزايش و شاخص غالبيت (۱۸/۰) کاهش يافت. بر اساس طبقه بندي IUCN  قزل آلاي خال قرمز (Salmo trutta fario) در طبقه آسيب پذير (VU) و گونه هاي دهانگرد درياي خزر(Caspiomyzon wagnrei) ، سس ماهي(Barbus lacerta) ، سس ماهي لب کلفت(Barbus mursa) ، شاه کولي (Chalcalburnus chalcoides و سياه کولي(Vimba vimba)  در طبقه در شرف تهديد (NT) قرار دارند. به لحاظ ارزشي اکثر گونه هاي اين رودخانه داراي ارزش صيد ورزشي اند.