مقاله تنوع زيستي گياهي مناطق كوهپايه اي زاليان در شرق شهرستان بروجرد واقع در استان لرستان، ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۲۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تنوع زيستي گياهي مناطق كوهپايه اي زاليان در شرق شهرستان بروجرد واقع در استان لرستان، ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زاليان
مقاله بروجرد
مقاله تنوع زيستي
مقاله كرولوژي
مقاله جغرافياي گياهي
مقاله شكل زيستي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياراحمدي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: لاري يزدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حقيرچهرگاني عبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر، بررسي تنوع زيستي گياهي مناطق كوهپايه اي زاليان واقع در شرق شهرستان بروجرد را با وسعتي تقريبا برابر با ۲۵ هكتار كيلومتر مربع شامل مي شود. در مدت دو سال (١٣٨٤-١٣٨٢) اقدام به جمع آوري گونه هاي گياهي منطقه و آماده سازي آنها گرديد. نمونه هاي جمع آوري شده با استفاده از منابع موجود شناسايي گرديدند. پوشش گياهي منطقه شامل ۲۵۵ گونه و زير گونه از گياهان نهاندانه متعلق به ۱۵۸ جنس از ۴۲ تيره گياهي هست. بزرگترين تيره هاي منطقه به ترتيب تيره آفتابگردان ( Asteraceae) با ۳۸ گونه، حبوبات ( Fabaceae) با ۳۷ گونه، گندم ( Poaceae) با ۲۴ گونه و شب بو ( Brassicaceae) با ۲۱ گونه هستند.كه با توجه به سطح پوشش فلور منطقه،بسيار غني مي باشد و اهميت تنوع گونه هاي گياهي منطقه روشن مي شود. از بين اشكال زيستي همي كريپتوفيت ها با ۴۱٫۵۶ درصد شكل زيستي غالب را داشته، تروفيت ها و كامفيت ها به ترتيب با ۳۲٫۵۴ و ۱۴٫۹ درصد اشكال زيستي غالب بعدي را تشكيل مي دهند. با توجه به اين اطلاعات اقليم منطقه را مي توان معتدل كوهستاني و كمي بياباني حدس زد. از نظر نوع كرولوژي، ۳۸٫۸ درصد گياهان منطقه را عناصر رويشي ايرانو-توراني و اروپا-سيبري و بقيه مربوط به دو، سه يا چند ناحيه رويشي بوده و يا داراي پراكنش جهاني اند. با توجه به پراكندگي گونه هاي گياهي منطقه در سطح ايران، تا حدي نشان دهنده تشابه بيشتر شرايط اكولوژي منطقه مورد مطالعه با منطقه اي مركزي ايران مي باشد. زيستگاههاي منطقه از لحاظ نوع رويش گياهي، نوع بستر و ميزان دسترسي به آب، به هفت زيستگاه دشتي و مسطح، صخره اي، دامنه هاي خشك، دامنه هاي مرطوب، زيستگاه هاي آبي، واريزه ها و مناطق تخريب شده قابل تقسيم هستند.