سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

انوشیروان نجفی – سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده:

روستائیان غذا دارو مصالح ساختمانی، درآمد و غرور و شادابی خود را از گیاهان و جانوران محیط بلافصل خود تامین می کند از اکوسیستم های طبیعی برای رفت و آمد تامین آب و انرژی بهره می گیرند. انسان علیرغم توسعه های اجتماعی و انسانی اخیر نه تنها برای پایداری و جاگیزینی منابع طبیعی گامی اساسی را برندشاته بلکه با تشدید تخریب ها و تغییر الگوی بهره برداری زراعی و کشاورزی سرعت این تخریب و تهدید را افزایش داده است و فرصت کافی برای بازسازی را به طبیعت نداده است چرا مفرط در مراتع بهره برداری غیر اصولی چوب از جنگل ها، کشاورزی دیم در زمین های پرشیب و سایر بهره برداری های انسانی از اکوسیستم های طبیعیت، چنانچه بدون رعایت اصول مدیریت اکولوژیکی و زیست محیطی باشد تغییراتی نظیر فرسایش خاک، فقر غذایی و تحلیل خاک، تحلیل تنوع زیستی و ژنتیکی را در محیط های طبیعتی و زراعی باعث خواهد شد.