سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سولماز احمدی – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی – شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر عض
ندا کبگانی – دانشجوی رشته مهندسی منابع طبیعی – شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوش

چکیده:

قسمت اعظم آبهای قاره ای یاInland water آبهای شیرین هستند. یکی از موارد مورد مطالعه در آبهای داخلی،شناسایی آبزیان و نحوه زندگی انها است که از میان آنها، ماهیان به دلیل اهمیت آنها در تغذیه انسان بیش از آبزیان دیگر مورد توجه قرار گرفته اند . ماهیان را در محیط های اصلی زندگیشان نیز می توان مورد مطالعه قرار داد و اطلاعات مفیدی در زمینه رفتارهای فردی و اجتماعی، تغذیه، تولید مثل و کلیه مسائل بوم شناختی آنها به دست آورد، به عبارت دیگر شناسایی ماهیان باعث پی بردن به زیست شناسی آنها کمک می کند و می توان با این اطلاعات روش های بهره برداری از نظر زمانی و مکانی مشخص نمود . در کشور عزیزمان ایران با وجود وفور منابع آبی از جمله آبهای داخلی و همچنین دریای عمان و خلیج همیشه فارس تحقیقات درباره این منبع غنی بسیار اندک می باشد . یکی از مهم ترین خانواده های ماهیان در کشور ایران کپور ماهیان یاCiprinidea اس ت که دارای بیشترین تنوع گونه ای و جمعیت را نسبت به دیگر ماهیان آبهای ایران دارد که قسمت عظیمی از انها در اکوسیستم آبهای داخلی ایران از جمله رودخانه مند زیست می کنند . ماهیان این خانواده در آسیا، اروپا و امریکای شمالی انتشار دارند . گونه هایی از کپور ماهیان ج ز ماهیان اقتصادی به شمار می روند و پرورش آ نها هم اکنون در تمام نقاط دنیا رایج است . ماهیان این خانواده بسیار متنوع بوده و مهاجرت چندانی ندارد . فسیل این ماهیان از دوران الیگوسن در جنوب شرقی آسیا پیدا شده است .از نظر شکل ظاهری متفاوت هستند . بعضی از گونه های صید شده از این خانواده در رودخانه مند مانند ماهی باربوس گریپوس، باربوس باربولوس و سیاه ماهی از نظر تجارتی اهمیت بیشتری دارند و مردم بومی نیز در طول رودخانه به صید آنها اقدام می کنند . در این مقاله به معرفی گونه هایی از جنس های کپورماهیان که در رودخانه مند زیس ت می کنند پرداخته شده است