مقاله تنوع شيميايي افراد گونه Fabaceae) Astragalus verus Oliver)، بر اساس الگوي فلاونوئيدي در غرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۶۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تنوع شيميايي افراد گونه Fabaceae) Astragalus verus Oliver)، بر اساس الگوي فلاونوئيدي در غرب ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گون
مقاله تركيبات فلاونوئيدي
مقاله تنوع درون گونه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري نعمتيان مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: عطري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: چهرگاني راد عبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گون (Astragalus) به عنوان بزرگترين جنس گياهان آونددار به شمار مي رود. اين جنس داراي۲۵۰۰-۳۰۰۰  گونه و ۲۵۰ بخش است. اين بررسي به منظور تعيين و تشخيص تنوع درون گونه اي در افراد گونه Astragalus verus Olivier از نظر فلاونوئيدها در غرب ايران انجام گرفت. تركيبات فنلي برگ ها در جمعيت هاي مختلف گونه A. verus مربوط به ۲۰ زيستگاه مختلف از غرب كشور استخراج و به روش TLC مطالعه گرديد و حضور يا فقدان سه استاندارد فلاونوئيدي (فلاوون، كوئرستين و روتين) در آنها بررسي شد. سرانجام داده هاي به دست آمده از مطالعات فلاونوئيدي توسط نرم افزارهاي MVSP و SPSS به روش هاي WARD و PCA و UPGMA آناليز شدند. نتايج به دست آمده از مطالعات فلاونوئيدي، تنوع درون گونه اي در سطح ترکيبات شيميايي را نشان داد. گروه هاي مختلف از نظر ترکيبات فنلي براي افراد گونه A. verus در غرب ايران از زيستگاه هاي مطالعه شده به دست آمد. اين گروه ها در زيستگاه هاي مختلف تحت شرايط اكولوژيك متفاوت حضور داشتند. عوامل اكولوژيك مورد مطالعه، شامل: بافت خاك، اسيديته، هدايت الکتريکي ارتفاع از سطح دريا، طول و عرض جغرافيايي بودند. آناليز داده هاي اكولوژيك نشان داد در بين عوامل مورد مطالعه، عامل ارتفاع مهمترين نقش را در ايجاد تنوع درون گونه اي در غرب كشور دارد.