مقاله تنوع صفات رويشي و زايشي برخي از ارقام گلابي (Pyrus communis L.) بومي ايران در شرايط آب و هوايي کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تنوع صفات رويشي و زايشي برخي از ارقام گلابي (Pyrus communis L.) بومي ايران در شرايط آب و هوايي کرج
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلابي
مقاله Pyrus communis L.
مقاله خصوصيات رويشي و زايشي
مقاله ارقام بومي
مقاله دستورالعمل DUS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهذيبي حق فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي ايوبعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خصوصيات رويشي و زايشي سيزده رقم بومي کلکسيون ملي بر اساس دستور العمل ملي آزمون هاي تمايز، يکنواختي و پايداري (DUS) ارزيابي شد. در بين صفات رويشي مورد نظر به ترتيب ۵، ۹ و ۱۳ صفت به شکل درخت، شاخه هاي يکساله و برگ تعلق داشتند که ۴، ۵ و ۹ صفت از گروه هاي فوق داراي تنوع بودند. از بين ۱۱ و ۲۹ صفت زايشي مربوط به گل و ميوه نيز به ترتيب ۹ و ۲۱ صفت داراي تنوع متوسط تا خيلي زياد بودند. در بين صفات عمومي درخت، شاخص ترين آن قدرت رشد درخت بود که در پنج رقم زياد، هفت رقم متوسط و تنها در رقم سه فصله ضعيف بود. صفات شاخه يکساله اگرچه ارتباط منطقي با ديگر صفات درخت داشتند، اما به دليل سطح تنوع پايين موجود در آن ها در زمره صفات متمايزکننده ارقام نبودند. در بين صفات برگ ۹ صفت تنوع قابل توجهي داشتند، ولي نسبت طول به عرض، شکل قاعده، شکل انتها و برش حاشيه داراي تنوع بيشتر و به لحاظ ثبات قادر به تمايز ارقام بودند. دو صفت موقعيت حاشيه و اندازه گلبرگ ها از ميان صفات داراي تنوع شکوفه، تنوع قابل ملاحظه اي داشته و شاخص هاي مناسبي براي تفکيک ارقام بودند. در بين اندام هاي مختلف درخت بيشترين صفات داراي تنوع در ميوه ديده شد و صفات اندازه ميوه، موقعيت بيش ترين قطر، پروفيل کناره، رنگ رو، حالت کاسبرگ ها و خصوصيات بافت گوشت همراه با زمان رسيدن آن از صفات متمايزکننده ارقام بودند. گروه بندي ارقام با تجزيه خوشه اي با استفاده از کليه صفات به نحو بهتري قادر به تفکيک آن ها بر اساس شباهت هاي ظاهري و يا منشا بود. در اين گروه بندي ارقام خراسان و اصفهان در گروه هاي جداگانه طبقه بندي شدند. به طور کلي مجموعه صفات کليدي دستورالعمل به خوبي قادر به تفکيک و تمايز ارقام بومي گلابي بودند.