مقاله تنوع فرهنگي و تداوم همزيستي آنها در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات ملي از صفحه ۲۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تنوع فرهنگي و تداوم همزيستي آنها در ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع فرهنگي
مقاله گروه هاي قومي
مقاله همزيستي مسالمتاميز
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: موذن محمدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايران کشوري کهن است که از گذشته دور تاکنون تنوع فرهنگي را تجربه کرده است به گونه اي که مي توان آن را طبق تعريف پارخ جامعه متنوع فرهنگي دانست که با ساير جوامع متنوع چندمليتي و چند قومي تفاوت هاي بنيادين دارد. همين تفاوت ها موجب شده است تا مناسبات بين قومي و نيز روابط دولت ها با اقوام ايراني با الگوهاي رايج روابط و سياست هاي قومي اختلافات زيادي را نشان دهد.
يکي از مظاهر تفاوت اين است که تنوع فرهنگي ايران برخلاف بعضي جوامع متنوع، در طول تاريخ موجب بروز ناهمسازي سياسي و کشمکش بين قومي نشده است بلکه اين گروه ها زيست مسالمتاميز داشته اند. حتي علي رغم برخي تحولات قومي در مقاطعي از تاريخ ايران، اين رخدادها نه ستيزه بين قومي، بلکه اقداماتي در راستاي بيگانه ستيزي، حفظ سرزمين، مقابله بااستبداد و بي کفايتي طبقه حاکم بوده است. به علاوه، تکوين بعضي تحرکات اعتراضي عليه حکومت ها نيز نه به خاطر تشکيل دولت از قوميتي خاص، بلکه عليه استبداد و خودکامگي آن و صيانت از حقوق فرهنگي خود صورت گرفته است.
اين مقاله که با روش توصيفي ـ تاريخي و با استفاده از تحليل ثانويه و با الهام از نظريه چارچوب سازي صورت مي گيرد، ضمن مرور فشرده تحولات قومي در تاريخ معاصر ايران، بر اين نکته متمرکز است که همزيستي مسالمتاميز گروه هاي قومي ايران ريشه در نظام معنايي و باور مشترک همه ايرانيان بر ايراني بودن خود دارد که از دو خاستگاه تاريخ مشترک آنان و دين انسجام بخش اسلام متاثر شده است. اين دو عنصر باعث شد تا ايرانيان منظومه هويتي خود را به گونه اي تعريف نمايند که نه تنها گروه هاي متنوع قومي با يکديگر همزيستي داشته باشند بلکه تاکنون هويت هاي قومي آنها در تعارض با هويت ملي شان قرار نگيرد.