سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلی فاتح بهاری – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی
محمد حسین محمودی قرائی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی
اسد ا…. محبوبی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی
رضا موسوی حرمی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی

چکیده:

مقطع چینه شناسی حمام قلعه در ۲۰ کیلومتری شهرستان کلات به منظور مطالعه ی واحد های گل سفید (Chalky Limestone) که از گسترش جهانی برخورداراست مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. سه واحد گل سفیدی مشاهده شده در این برش ضخامت سن متفاوتی را از خود نشان میدهند. اکثر نمونه های مطالعه شده دارای بیش از ۸۰ درصد کربنات و کمتر از ۲۰ درصد اجزاء غیر کربناته هستند. اجزاءکربناته شامل میکروارگانیزم های با پوسته کلسیت شفاف از قبیل Oligosteginid ها با فراوانی حدود ۳۵ % و نانو پلانکتون ها با فراوانی حدود ۳۵ تا ۴۰ % فرامینیفر های پلاژیک حدود ۵ تا ۷ درصد مشخص گردید. آنالیز اشعه X بر روی اجزاء غیر کربناته وجود کانیهای کوارتز، آلبیت و ایلیت را به ترتیب کم شدن فراوانی نشان می دهند. با توجه به شناسائی اجزای تشکیل دهنده گل سفید و تعیین درصد آنها، و همچنین با توجه به گسترش و اهمیت لایه های گل سفیدی در کرتاسه فوقانی،میتوان توصیف دقیق تری از چاک های منطقه کپه داغ در ایران به منظور تعیین شرایط تشکیل آن ارائه نمود.