مقاله تنوع گونه هاي ماهيان منطقه ساحلي در تالاب گميشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تنوع گونه هاي ماهيان منطقه ساحلي در تالاب گميشان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهيان
مقاله تنوع گونه اي
مقاله منطقه ساحلي
مقاله تالاب گميشان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاتيمار رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده كيابي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: نادري جلودار مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسي تنوع گونه اي ماهيان منطقه ساحلي تالاب گميشان كه از پاييز ۱۳۸۵ تا تابستان ۱۳۸۶ دو بار در هر فصل انجام شد، ۱۳۵۵۵ نمونه متعلق به ۱۵ گونه از ۸ خانواده صيد گرديد. تنوع و فراواني كلي گونه ها بين فصول و فراواني هر يك از گونه ها در فصول مختلف داراي تفاوت هاي معني داري بود. گونه Atherina boyeri در سه فصل بهار، تابستان و زمستان و گونهGambusia holbrooki  در پاييز ماهي غالب بود. گونهAlburnus alburnus  کمترين فراواني را بين گونه ها در طول يك سال نشان داد. از شش گونه گاوماهيان، بيشترين فراواني ساليانه را گونهNeogobius fluviatilis  و كمترين فراواني ساليانه را گونه Benthophilus leobergius  داشت. در منطقه ساحلي تالاب گميشان، بالاترين شاخص شانون و تنوع گونه اي در زمستان، بالاترين شاخص غناي گونه اي در بهار و بالاترين شاخص همگني گونه اي در زمستان مشاهده گرديد.