سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ندا معمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ما
مصطفی محسن سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ما

چکیده:

منطقه مورد نظر با مساحتی بالغ بر ۴۶۴۵۶۰۰ هکتار ، در حاشیه جنوبی دریای خزر (مازندرا ن)قرار گرفته است.مراتع شمال حدودا ۳ میلیون هکتار از۸۶/۱ میلیون میلیون هکتار کل مر ا تع ایران را شمامل می شوند و جنگلهای شمال۱/۸ میلیون هکتار از ۱۴/۲ میلیون هکتار جنگلهای ایران را تشکیل می دهند .ترکیبی از آب و هوای معتدل موقعیت طبیعی ،توپوگرافی ،وضعیت زمین شناختی متنوع و … موجب بوجود آمدن گیاهان و جانوران منحصر به فرد و متنوع در این منطقه شده است .طبق مطالعات گذشته منطقه هیرکانی (خزری) ۲۱۴ گونه درخت و درختچه از فلور ایران و ۱۱۲ گونه غیر بومی را به خود اختصاص داده است .برخی از گونه بومی،باستانی ،اندمیک و یا نیمه اندمیک مناطق هیرکانی می باشند که ارزش بسیار زیادی از بعد ژنتیکی ،تنوع زیستی ،پاید اری اکوسیستم و …دارند و از تمام معیارهای میراث جهانی برخوردارند .تنوع نیز طبق یکی از اصول علم محیط زیست جزء منابع محسوب می شود و این خود اهمیت این موضوع را نشان می دهد ،همچنین تنوع گونه ای علاوه بر ارزشهای غیر قابل جایگزین و بسیار والای اکولوژیکی از اهمیت های مربوط به بهره گیری های غذایی،دارویی،تفرجگاهی و مانند آنها برای انسانها برخوردار است .هدف از این مطالعه تاکید بر ارزش تنوع و بخصوص تنوع گیاهان دارویی در منطقه حاشیه دریای خزر می باشد. در پی صنعتی شدن و پیشرفت جوامع بشری و همچنین رشد روز افزون جمعیت و د ر پی آن افزایش بیماریها و مصرف داروهای شیمیایی و عوارض جانبی ناشی از مصرف آنها جوامع بشری امروزه رو به سوی داروهای طبیعی آورده و بهره برداری و استعمال از این سرمایه های خدادادی روز به روز بیشتر می شود