سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور مبارک آبادی –
طهماسب علی بخشی –

چکیده:

عوامل توسعه اقتصادی: توسعه اقتصادی (گسترش و کاربرد علم در تولید) فرایند همان گسترش و کاربرد علم در تولید است یکی از عوامل اصلی توسعه سرمایه است و انباشت سرمایه یکی از عوامل توسعه است .
سرمایه ثابت اجتماعی یک عامل مهم است بنام پژوهش و آموزش یکی از سرمایه گذاریهای بسیار مهم در توسعه اقتصادی پژوهش و آموزش است یکی از بحثهای توسعه اقتصادی بحث تولید است و بحث رفاه با سرمایه گذاری به توسعه می رسیم.