مقاله تنگناهاي مديريت دولتي نوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تنگناهاي مديريت دولتي نوين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دولتي
مقاله بوروكراسي
مقاله جهاني شدن
مقاله مديريت دولتي نوين
مقاله نظريه اصيل وكيل
مقاله تعقل ابزاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الواني سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه ۹۰ اغلب دولتها در پاسخ به مشكلات مختلفي كه با آنها روبه رو بودند، به مديريت دولتي جديدي روي آوردند كه به مديريت گرايي يا مديريت دولتي نوين شهرت يافت و امروز نيز كشور ما در همين راستا گام برمي دارد. شايد يكي از علل اساسي اين گرايش ناكارآمدي مدل سنتي اداره امور دولتي بوده باشد. دولتها دريافتند كه مدل قديمي كارآيي ندارد و از اين رو برخي از اصول بنيادي مدل سنتي را مورد ترديد قرار دادند. آنها به جاي يك مدير همه چيزدان به متخصصان مديريت و اقتصاد روي آوردند، مرزهاي ميان فعاليتهاي بخش خصوصي و دولتي را به قصد كاهش هزينه ها از ميان برداشتند و محيط كار سازمان دولتي را دگرگون ساختند.
دولتها در اين دوره با درآمد واقعي كاهنده رو به رو بودند، در حالي كه از نظر سياسي بايد خدمات ارايه شده به شهروندان را در همان سطح پيشين نگه مي داشتند. در چنين وضعي تنها راه چاره، بهبود بهره وري بود. وقتي به تجربه ثابت شد كه ساختار بوروكراتيك دولت پاسخگوي نيازها نيست و مطالعات اقتصادي نيز حاكي از همين نتيجه بود، شگفت آور نيست كه سياستگذاران و دولتمردان سوالات نقادانه اي را مطرح سازند:
چرا كاركنان دولت بايد استخدام مادام العمر باشند، در حالي كه ديگران چنين امتيازي را ندارند؟ چرا نبايد كاركنان دولت را هم با قراردادهاي كوتاه مدت استخدام كرد؟ چرا نبايد ارزيابي دقيق و عيني بر كار مستخدمان دولت اعمال شود؟ چرا نبايد دولت هم در عرصه اي شبيه به بازار با مردمان داد و ستد كند؟ اين پرسشها و پرسشهاي بسيار ديگري كه مطرح شد پايه هاي مديريت دولتي سنتي را متزلزل ساخت و بنيان مديريت گرايي را بنا نهاد.