سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سجاد محمدزاده – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران
شهرام پشابادی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

نظام استقرار در سکونتگاههای روستای استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر به شدت متاثر از عوامل طبیعی، اکولوژیکی می باشد، قلمرو کوهستانی که تمامی فضاهای مرتفع مرکزی و جنوبی استان را در بر گرفته است، توپو گرافی نسبتاً فشرده و ارتفاعات سبب پراکنش سکونتگاهها در حاشیه دره ها و رودخانه ها گشته است بطوریکه در این میان روستاهای واقع در شهرستان سرباز (دره سرباز) در حال حاضر با مسائل و مشکلات متعددی در زمینه توسعه فیزیکی بویژه در بخش توسعه مسکن برای خا نوارهای متقاضی و توسعه تاسیسات و خدمات روستایی مواجه می باشند. بررسی ها و برداشت های میدانی حاصل از مطالعات صورت گرفته نشان می دهد بیش از ۸۰ درصد روستاهای واقع در شهرستان سرباز به شدت با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند، بطوریکه روستاهای نمونه مورد مطالعه در ناحیه سرباز از نظر امکانات و دسترسی به منابع آب و مراتع و رشد جمعیتی در مقایسه با سایر نواحی استان از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشند بطوریکه در صورت عدم وجود یک برنامه مدون و یک مدیریت منسجم با توجه به حساسیت های محیطی از نظر سوانح طبیعی، کالبدی و اقتصادی در آینده نه چندان دور توسعه پایدار این سکونتگاهها از بعد شاخص های سکونتی با خطر روبرو خواهد شد.