سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید لک – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

اکنون جهان شاهد بروز تغییرات شگرف کیفی در ساختار های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و ظهور شرایطی کاملاً جدید در عرصه مناسبات بین المللی است . در این راستا مدیرانی موفق خواهندبود که با در نظر گرفتن شرایط درونی (نقاط ضعف و قدرت) و شرایط بیرونی (فرصتها و تهدیدها) سازمان، هدف های دراز مدت سازمان را ترسیمنمایند.
در این میان نقش مراکز تحقیق و توسعه نقشی است بسیار مهم و اثر بخش که می بایستی متناسب با جایگاه واقعی آن مورد توجه مدیران واحدهای تولیدی قرار گیرد.
در این مقاله در ابتدا به سهم و اثر بخشی صنعت در رشدو بهره وری در کشورهای توسعه یافته اشاره شده است و سپس به ترتیب ، مفاهیم و تعاریف تحقیق و توسعه، تنگناها مشکلات و موانع فراوری فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی و ارائه راهکار که خود شامل ۶ عنوان می باشد:
۱- نهادینه نبودن تفکر فراگیر در خصوص ضرورت وجود مراکز تحقیق و توسعه در میان مدیران واحدهای تولیدی
۲- عدم به کارگیری مناسب اصول فکری هفت گانه مهندسی صنایع در فرایند اجرایی تحقیق و توسعه
۳- عدم به کارگیری مناسب کانون های تفکر در واحدهای تولیدی
۴- عدم تعامل مناسب باورهای فرهنگی و فرهنگ صنعتی
۵- کارا نبودن سیاستهای حمایتی
۶- کپی برداری صنعتی