سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل اکبرشاهی –

چکیده:

درجهان امروزی در کشورهای پیشرفته درصد زیادی از بودجه های تخصصی به امر تحقیق و توسعه و ایجاد دانش و مدیریت آن اختصاص می یابد. این کشورها با تدوین خط مشی های بلند مدت افق چند دهه آینده خود را مورد نظر قرار داده و کلیه اقدامات خود را جهت رسیدن به افق های تعیین شده طرح ریزی می نمایند. در این میان بحث تحقیقات از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و می تواند باعث تسریع حرکات، منطقی تر نمودن سیر حرکات و کاهش هزینه های مربوط به عدم آگاهی و علم نسبت به تکنولوژی های جدید و تولید علم و تکنولوژی و مدیریت آنها گردد. پر واضح است که مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه در مسیر درست باعث خلق دانش و تکنولوژی های نو خواهد گشت. همچنین مدیریت این دانش در واقع مهمترین قدم جهت رسیدن به افق های جدید می باشد.
امروزه در اکثر واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع داخلی ایران مشکلات و موانعی جهت ایجاد دانش و به دنبال آن مدیریت دانش وجود دارد که سعی می گردد در این مقاله به این موانع و مشکلات اشاره گشته و راهکارهایی جهت اصلاح این ساختار ارائه گردد.