مقاله تنگي شريان کليه در بيماران داراي بيماري عروق کرونر، شيوع و ريسك فاكتورها: يك مطالعه آنژيوگرافيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۳۵۵ تا ۳۶۳ منتشر شده است.
نام: تنگي شريان کليه در بيماران داراي بيماري عروق کرونر، شيوع و ريسك فاكتورها: يك مطالعه آنژيوگرافيك
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنگي عروق کرونر
مقاله تنگي شريان کليه
مقاله آنژيوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عدالتي فرد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري فر مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رابطه بين بيماري عروق کرونر و شيوع تنگي شريان کليويRenal Artery Stenosis (RAS)  مورد تاييد قرار گرفته است. با وجود شيوع بالاي بيماري هاي قلبي- عروقي و فراواني قابل ملاحظه عوامل خطر اين بيماري ها در ايران، مطالعه جامعي در زمينه رابطه بين اين عوامل خطر و بروز RAS وجود ندارد. مطالعه حاضر، با هدف بررسي اين ارتباط در جامعه ايراني انجام گرفت.
روش بررسي: در يک مطالعه مقطعي، ۱۴۶ بيمار که هنگام انجام آنژيوگرافي، وجود بيماري عروق کرونر در آن ها تاييد شده بود، به طور ترتيبي وارد مطالعه شدند و همزمان آنژيوگرافي کليه شدند. ارتباط تنگي شريان کليه با شاخص هاي دموگرافيک بيمار و عوامل خطر بيماري کرونري سنجيده شد و بر اساس آن شاخص هاي بررسي RAS در بيماران قلبي ارزيابي گرديد.
يافته ها: شيوع تنگي شريان كليوي در کل بيماران تحت مطالعه %۲۵٫۳ و در مردان و زنان به ترتيب %۱۳٫۷ و %۴۷٫۱ بود (p=0.001). از مجموعه کل بيماران دچار تنگي شريان کليه، تنها  %6.2بيماران دچار تنگي دو طرفه آن بودند. تنگي قابل ملاحظه شريان کليوي (تنگي بيش از%۵۰) در  %17.1از بيماران گزارش شد. از لحاظ تعداد عروق کرونر درگير، به ترتيب %۳۰ و %۳۹ بيماران داراي درگيري دو و سه کرونر بودند. بين تعداد عروق کرونر درگير و دو شاخص شدتRAS  و يک يا دو طرفه بودن آن، رابطه آماري معني داري يافت نشد (p=0.716). جنس مونث (p=0.001)، افزايش سن (p=0.046)، مدت ابتلا به فشارخون (p=0.032) و سطح کراتي نين پايه (p=0.018)، عوامل قوي پيش بيني کننده وقوع RAS بودند.
نتيجه گيري: ارزيابي آنژيوگرافيک عروق کليوي در حين انجام آنژيوگرافي کرونري در بيماران دچار ايسکمي قلبي به ويژه زنان، بيماران با سابقه فشار خون بالا و بيماران داراي سطح سرمي افزايش يافته کراتي نين توصيه مي گردد.