مقاله تهديدات سياسي امنيت ملي از ديدگاه امام خميني (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي از صفحه ۸۳ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تهديدات سياسي امنيت ملي از ديدگاه امام خميني (ره)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت ملي
مقاله امام خميني (ره)
مقاله تهديد
مقاله آسيب پذيري
مقاله رويکرد نرم افزاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي مله علي
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: اميرخاني کاوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، عوامل تهديد و آسيب پذيري سياسي امنيت ملي از ديدگاه امام خميني (ره) را مورد بررسي قرار مي دهد. احصاي گونه هاي مختلف تهديدات سياسي که از نظر امام (ره) متوجه امنيت ملي و مراجع گوناگون آن است، نشان مي دهد برداشت ايشان با رويکرد سنتي، فاصله بعيد و بر عکس، با رويکرد مدرن و نرم افزاري قرابت زيادي دارد، زيرا امام (ره) براي منابع تهديدات داخلي اهميتي بيش از منابع خارجي تهديد قائل هستند و گونه هاي تهديد را منحصر در تهاجم نظامي خارجي نمي دانند، بلکه با تکيه بر نقش دين و مردم در قوام يا زوال امنيت ملي، تشتت و نااستواري داخلي، فاصله گرفتن از اسلام، مشارکت ناپذيري مردم، بيگانه گرايي و وابستگي فکري مراکز توليد انديشه و انشقاق گروههاي مرجع را از مهم ترين عوامل تهديد سياسي امنيت ملي به شمار مي روند.