مقاله تهديدهاي رسانه اي و مديريت بحران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: تهديدهاي رسانه اي و مديريت بحران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افکار عمومي
مقاله بحران
مقاله بحران و امنيت
مقاله جنگ رسانه اي
مقاله رسانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقيب السادات سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هرگونه چالشي که در برهه اي خاص متوجه جامعه اي شود، در اصطلاح درقالب بحران جاي مي گيرد. مديريت موقعيت بحران، دست کم در پنجاه سال اخير، به عنوان راهبردي کاربردي و کلاسيک براي خاموش کردن انتقاد در رسانه ها کاربرد داشته است و انتظار مي رود رسانه نيز آن را بپذيرد و با آن همگام شود. البته نمي توان ادعا کرد تمام بحران ها رسانه اي هستند، اما بسياري از آنها از طريق رسانه ها ايجاد مي شوند.
به طور کلي کارکرد امنيتي رسانه ها در جامعه کنوني، اهميت غيرقابل انکار يافته و شرايط خاص ملي، منطقه اي و جهاني و پيچيدگي اوضاع سياسي، بر اهميت اين کارکرد افزوده است. رسانه ها، به دليل وابستگي هاي ايدئولوژيک و حزبي خود از زواياي فکري مختلفي به تحولات جامعه مي نگرند و در انعکاس و برجسته سازي اين تحولات و رويدادها، به شيوه هاي مختلف عمل مي کنند. در اين مقاله، به تهديدهاي رسانه اي (البته با تاکيد بر رسانه هاي غرب) و بحران هاي حاصل از آن و نحوه مديريت اين بحران ها پرداخته شده است.