مقاله تهيه اطلس گندم ديم استان زنجان با استفاده از داده هاي اقليمي و GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۸۹۴ تا ۹۰۷ منتشر شده است.
نام: تهيه اطلس گندم ديم استان زنجان با استفاده از داده هاي اقليمي و GIS
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اطلس
مقاله گندم ديم
مقاله GIS
مقاله درجه-روزهاي رشد GDD
مقاله تاريخ کاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ملايي پگاه
جناب آقای / سرکار خانم: بهيار محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين بررسي تهيه اطلس گندم ديم براي استان زنجان با استفاده از داده هاي اقليمي مي باشد که در نتيجه آن بتوان مناطق مستعد را جهت کاشت گندم ديم مشخص نمود بدين منظور اقدام به تحليل داده هاي اقليمي بارندگي و دما نموده ودر گام اول تاريخ کاشت مناسب با توجه به ميزان بارندگي که در يک يا دو روز متوالي ۵ ميلي متر يا بيشتر باشد تعيين گرديد. سپس مراحل مختلف رشد گندم ديم بر اساس محاسبه GDD مراحل مختلف بدست آمد. در مرحله بعد به بررسي بارش ساليانه، پاييزه، بهاره و خرداد ماه پرداخته و متوسط آنها تعيين گرديد. همچنين احتمال وقوع دماي مناسب جوانه زني، دماي حداکثر ۲۵ و ۳۰ درجه سانتي گراد در مرحله گلدهي و مرحله پر شدن دانه محاسبه گرديد. مقادير محاسبه شده در محيط GIS به پهنه هاي مختلف تبديل شده و با بهره گيري از روش همپوشاني کليه لايه ها ابتدا ارزش وزني داده شد و بعد تلفيق شدند در نهايت اطلس گندم ديم استان زنجان با ۴ پهنه بسيار مناسب، مناسب، متوسط و ضعيف بدست آمد. همانطور که از نقشه پيداست مناسب ترين مناطق کاشت گندم ديم در قسمتهاي شمال و مرکز خدابنده و قسمت شرقي ايجرود مي باشد. در انتها به بر آورد ميزان توليد محصول پرداخته و با توجه به ميزان عملکرد در استانهاي همجوار که داراي آب و هواي مشابه و عملکرد بالاتري هستند متوسط عملکرد براي استان زنجان محاسبه و ميزان توليد بر آورد گرديد که نسبت به توليد واقعي ۳۰ در صد افزايش را نشان داد.