مقاله تهيه بيوديزل از روغن گلرنگ و بررسي ويژگي هاي مخلوط ۲۰ درصد آن با سوخت ديزل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي كاربردي در شيمي (پژوهش هاي شيمي كاربردي) از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تهيه بيوديزل از روغن گلرنگ و بررسي ويژگي هاي مخلوط ۲۰ درصد آن با سوخت ديزل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوديزل
مقاله ترانس استر کردن
مقاله دانه گلرنگ
مقاله سوخت ديزل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تحويلداري كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: اماني محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيوديزل از انرژي هاي پاک و تجديد پذير بوده که استفاده از آن به عنوان يک جايگزين مناسب براي سوخت ديزل در سراسر جهان در حال گسترش است. بيوديزل مي تواند به صورت ۱۰۰% خالص يا به صورت مخلوط با سوخت ديزل مورد استفاده قرار گيرد. در اين پژوهش دانه گلرنگ به عنوان يک ماده اوليه مناسب جهت توليد بيوديزل انتخاب و پس از استخراج روغن و انجام واکنش ترانس استريفيکاسيون ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي بيوديزل و مخلوط ۲۰درصد آن با سوخت ديزل با انجام آزمون هاي استاندارد سوخت مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتيجه هاي به دست آمده مخلوط ۲۰ درصد بهترين نتيجه ها را نسبت به بيوديزل خالص گلرنگ و سوخت ديزل خالص نشان داده و همه ويژگي هاي آن در محدوده مجاز استانداردهاي EN14214 و ASTM D6751 قرار دارد.