مقاله تهيه خمير کاغذ سوداي رنگبري شده از ساقه کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۸۰ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تهيه خمير کاغذ سوداي رنگبري شده از ساقه کلزا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساقه کلزا
مقاله خمير سودا
مقاله رنگبري
مقاله الياف غيرچوبي
مقاله ECF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: همزه يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: روستايي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي خصوصيات ساقه کلزا به عنوان يک منبع سلولزي جهت استفاده در صنايع خمير و کاغذ انجام شده است. در اين مطالعه خصوصيات مورفولوژيکي، ترکيبات شيميايي و خصوصيات خمير سوداي تهيه شده از ساقه کلزا بررسي شد. نتايج نشان داد که با وجود ديواره سلولي ضخيم تر خصوصيات مورفولوژيکي الياف ساقه کلزا با ساير منابع غيرچوبي و نيز الياف پهن برگان مشابه مي باشد. بررسي ترکيبات شيميايي نشان داد که ساقه کلزا داراي ميزان کمتري سلولز است (۴۴%)، در حالي که ميزان ليگنين، همي سلولز و خاکستر شباهت ساقه کلزا با ساير منابع غيرچوبي را نشان مي دهد. در مقايسه با بسياري از منابع غيرچوبي، خمير تهيه شده از ساقه کلزا به روش سودا نيازمند ميزان مواد شيميايي و زمان پخت بيشتري بود. خمير بدست آمده از قلياي فعال ۲۲% در ۱۰۰ دقيقه زمان پخت در حداکثر دما داراي روشني ISO %82.6 بود. خصوصيات مقاومتي خمير سوداي رنگبري شده شامل شاخص کششي (Nm/g)، شاخص ترکيدن (k Pa.m2/g) و شاخص پارگي (m N.m2/g) به ترتيب برابر ۶/۶۳، ۲۲/۲ و ۹/۴ بود.