مقاله تهيه نقشه كاربري اراضي با استفاده از RS و GIS مطالعه موردي شهرستان پاكدشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۴- بهار و تابستان ۱۳۸۵ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۲۸ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تهيه نقشه كاربري اراضي با استفاده از RS و GIS مطالعه موردي شهرستان پاكدشت
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه و تحليل كاربري اراضي
مقاله پوشش اراضي
مقاله مهاجرت بي رويه
مقاله تخريب اراضي كشاورزي
مقاله سنجش از دور
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تولايي سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي نوروزي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرستان پاكدشت با مساحت حدود ۶۰۴ كيلومتر مربع، در زمين هاي آبرفتي جنوب رشته كوه هاي البرز قرار گرفته است. از لحاظ كشاورزي از استعدادهاي بالفعل و بالقوه فراواني برخوردار است. واقع شدن اين شهرستان در ۲۰ كيلومتري كلان شهر تهران باعث گرديده است تا اين شهرستان از مهاجرپذيرترين مناطق اطراف تهران گردد. اين مهاجرت بي رويه و پيش بيني نشده باعث گسترش ناموزون نقاط شهري و برخي از روستاها و تخريب اراضي كشاورزي گرديده است. بدين ترتيب شناخت وضعيت طبيعي منطقه، تهيه نقشه كاربري و پوشش اراضي و تغييرات آن جهت برنامه ريزي و مديريت بهتر، لازم و ضروري به نظر مي رسد.
در اين تحقيق براي تهيه و تجزيه و تحليل نقشه كاربري و پوشش اراضي، ابتدا نقشه هاي توپوگرافي و تصاوير ماهواره اي منطقه تهيه شد. پس از رقومي و موزاييك كردن نقشه توپوگرافي، نقشه هاي شيب، جهت شيب و ارتفاع منطقه به منظور شناخت وضعيت و توان طبيعي منطقه در محيط نرم افزار GIS توليد گرديد. متعاقبا عمليات تصحيح و پردازش بر روي تصاوير ماهواره اي در محيط نرم افزاري Geomatica انجام شد.
سپس با استفاده از طبقه بندي نظارت شده و الگوريتم حد اكثر احتمال، نقشه طبقه بندي شده كاربري اراضي توليد شد. بر اساس يافته هاي اين پژوهش نيمه شمالي منطقه اساسا براي فعاليت هاي انساني خصوصا كشاورزي مناسب نبوده و در نقطه مقابل نيمه جنوبي منطقه با توجه به توان هاي طبيعي عرصه تاخت و تاز فعاليت هاي انساني و مهاجرت هاي بي رويه قرارگرفته است و بيش از همه مشمول مديريت بهينه اراضي مي باشد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه غالب ترين كاربري هاي منطقه متعلق به اراضي باير (۵۰٫۵۵ درصد) مي باشد. در مراتب بعدي اراضي كشاورزي و اراضي ساخته شده به ترتيب با ۳۹٫۳۳ و ۹٫۲۲ درصد قرار دارند. طبق نتايج حاصله مساحت شهر پاكدشت از ۴۳۰ هكتار در سال ۱۳۷۹ به ۷۳۴ هكتار در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته كه اين افزايش نشان دهنده رشد فيزيكي شهر پاكدشت مي باشد. بدين ترتيب ۳۰۴ هكتار از اراضي باز و كشاورزي اطراف شهر به زير ساخت و ساز رفته است.