مقاله تهيه نقشه لندفرم و جزر و مد ساحل شهرستان بوشهر با استفاده از RS؛ GIS؛ GPS در محدوده قانون مند ساحلي (CRZ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني) از صفحه ۲۱۳ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: تهيه نقشه لندفرم و جزر و مد ساحل شهرستان بوشهر با استفاده از RS؛ GIS؛ GPS در محدوده قانون مند ساحلي (CRZ)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لندفرم
مقاله محدوده قانونمند ساحلي
مقاله سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
مقاله سنجش از دور
مقاله سيستم موقعيت ياب جهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضياييان فيروزآبادي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: ولي خاني احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتي عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مطالعه شده شهرستان بوشهر با موقعيت بندري در ساحل آب هاي گرم خليج فارس در استان بوشهر قرار گرفته و جزء مناطق ساحلي است و در محل تلاقي دو محيط خشکي و دريا مي باشد. چنين موقعيت ويژه اي موجب شکل گيري شکل ها و لندفرم هاي خاصي در منطقه، به ويژه در محدوده قانون مند ساحلي CRZ شده است.
در اين پژوهش ابتدا به بررسي منطقه از نظر زمين شناسي، خاک شناسي، اقليمي و هيدرولوژيکي پرداخته شده و در مرحله بعد به بيان ويژگي نواحي ساحلي، تعريف CRZ، طبقه بندي لندفرم هاي ساحلي و تعريف دقيق آنها، تهيه آمار جزر و مد اقدام شد. با استفاده از دانش سنجش از دور (RS) ابتدا عمليات پيش پردازش و پردازش بر روي داده هاي ماهواره اي اعمال و با روش تفسير رقومي و چشمي فرم هاي غالب در منطقه شناسايي شد. همچنين با استفاده از خطوط جزر و مد و خط ساحلي استخراج شده از داده ماهواره اي، منطقه  CRZمشخص و پس از مقايسه نتايج به دست آمده با برداشت هاي زميني، نقشه لندفرم در محدوده قانونمند ساحل در محيط GIS تهيه شد. اين نقشه نشان داد که ساحل شهرستان بوشهر از نوع ساحل پلاژيک بوده و در شکل دهي آن عوامل فرسايش خشکي نقش بيشتري را نسبت به عوامل فرسايش دريا داشته اند و همچنين در اين منطقه قوانين مربوط مناطق ساحلي در محدوده CRZ رعايت نشده است که اين امر بايد به جد مورد توجه قرار گيرد.