مقاله تهيه نقشه مطلوبيت زيستگاه هاي بهاره و تابستانه گونه پازن (aegagrus Capra aegagrus) در پارک ملي لار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: تهيه نقشه مطلوبيت زيستگاه هاي بهاره و تابستانه گونه پازن (aegagrus Capra aegagrus) در پارک ملي لار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پازن
مقاله پارك ملي لار
مقاله مدل سازي مطلوبيت زيستگاه
مقاله متغيرهاي مستقل محيطي
مقاله تجزيه و تحليل عاملي آشيان بوم شناختي
مقاله بايومپر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده افشين
جناب آقای / سرکار خانم: كابلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: گلجاني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارك ملي از جمله زيستگاه هاي مناسب گونه پازن(Capra aegagrus aegagrus)  مي باشد. تهديدات و تعارضات انساني موجود در پارك ملي لار، گونه پازن را از برخي زيستگاه هاي مناسب جدا کرده و محل هاي حضور جمعيت هاي اين گونه را در برخي مناطق محدود نموده است. مدل هاي پيش بيني کننده محدوده پراکنش گونه، مي توانند محدوده توزيع گونه ها و زيست گاه هايشان را پيش بيني کنند، بنابراين مي توانند به عنوان ابزار مناسبي براي اهداف حفاظتي و مديريتي به کار روند. به منظور مدل سازي زيستگاه اين گونه از روش تجزيه و تحليل عاملي آشيان بوم شناختي در محيط نرم افزار بايومپر استفاده شد. در اين مطالعه از نقاط حضور گونه به عنوان متغير وابسته و از ۹ متغير محيطي به عنوان متغيرمستقل استفاده شد. نقشه مطلوبيت زيستگاه تهيه شده در اين مطالعه براي گونه پازن در پارك ملي لار مويد اين مطلب است كه زيستگاه مطلوب پازن در پارك ملي لار در ارتفاعات بيش از ۳۰۴۰ متر از سطح دريا، در شيب هاي بالاي ۴۲ درصد بوده و پوشش گياهي نقش مهمي در مطلوبيت زيستگاه براي گونه دارد. انتخاب ارتفاعات بالا توسط پازن به دليل نبود امنيت در ارتفاعات مياني منطقه مي باشد، همچنين مهمترين متغير در تعيين مطلوبيت زيستگاه پازن ارتفاع و شيب مي باشند و طعمه خواراني همچون پلنگ و گرگ در اين خصوص تاثير منفي دارند.