مقاله تهيه نقشه کاربري اراضي با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کبودرآهنگ، رزن و خونجين – تلخاب در استان همدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تهيه نقشه کاربري اراضي با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کبودرآهنگ، رزن و خونجين – تلخاب در استان همدان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش اراضي
مقاله شبكه عصبي مصنوعي
مقاله سنجش از دور
مقاله شاخص گياهي
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سفيانيان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي توفيق الهه
جناب آقای / سرکار خانم: خداكرمي لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: اميري فاضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تهيه نقشه پوشش اراضي، براي بسياري از فعاليت هاي برنامه ريزي و مديريت داراي اهميت است. امروزه تصاوير ماهواره و تکنيک هاي سنجش از دور، به دليل فراهم آوردن داده هاي به هنگام و قابليت بالاي آناليز تصاوير، کاربرد گسترده اي در تمامي بخش ها از جمله کشاورزي و منابع طبيعي دارند. در پژوهش حاضر، به منظور تهيه نقشه پوشش اراضي بخشي از استان همدان از داده هاي رقومي ماهواره IRSP6 (سري زماني سنجنده Awifs) استفاده شد. ابتدا تصاوير با ميانگين خطاي مربعات کمتر از ۰٫۴۸ پيکسل تصحيح هندسي شدند. جهت طبقه بندي تصوير، از روش طبقه بندي شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون سه لايه با به كارگيري نقشه شاخص گياهي (NDVI) به عنوان داده کمکي استفاده شد. در نهايت، نقشه پوشش اراضي منطقه با ۱۳ طبقه، تهيه گرديد. جهت ارزيابي صحت نتايج طبقه بندي، نقشه توليدي با نقشه واقعيت زميني ايجاد شده از طريق GPS مورد بررسي قرار گرفت. ضريب کاپا و صحت کلي طبقه بندي به روش شبكه عصبي به ترتيب ۸۶ و ۸۸ درصد برآورد گرديد. مطالعه حاضر نشان داد كه روش طبقه بندي شبكه عصبي، قابليت تهيه نقشه پوشش اراضي و الگوي کشت با صحت بالا را دارا مي باشد.